ako je potrebno


ako je potrebno
• where applicable

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • pȍtreba — pȍtreb|a ž 1. {{001f}}ono što je potrebno [moja je prijeka ∼a stan]; želja, zahtjev 2. {{001f}}okolnosti koje traže neko djelovanje [nema ∼e da se pretjerano brinete; postoji ∼a za organiziranjem; nema ∼e nije potrebno; po ∼i službe služba… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • potreba — pȍtreba ž DEFINICIJA 1. ono što je potrebno; želja, zahtjev [moja je prijeka potreba stan] 2. okolnosti koje traže neko djelovanje; neophodnost, nužnost [nema potrebe da se pretjerano brinete; postoji potreba za organiziranjem; nema potrebe nije… …   Hrvatski jezični portal

 • slȕčāj — m 〈N mn i/slȕčajevi〉 1. {{001f}}stjecaj okolnosti u kojem ne postoji odnos uzroka i posljedice [to je čist ∼] 2. {{001f}}pojava, pojedinačno iskazivanje, ostvarivanje ili očitovanje čega [∼ zaraze; ∼ prijeloma noge] 3. {{001f}}prilika, pogodnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • slučaj — slȕčāj m <N mn i/slȕčajevi> DEFINICIJA 1. stjecaj okolnosti u kojem ne postoji odnos uzroka i posljedice [to je čist slučaj] 2. pojava, pojedinačno iskazivanje, ostvarivanje ili očitovanje čega [slučaj zaraze; slučaj prijeloma noge] 3.… …   Hrvatski jezični portal

 • ću — ćȕ DEFINICIJA 1. l. jd prez. gl. htjeti u enklitičkom obliku, puni oblik hoću, usp. htjeti FRAZEOLOGIJA ako ću, neka ću ako je potrebno da tu neugodnost doživim, neka tako i bude; gdje ću, kud ću, kud ću što ću, što ću kako ću našao sam se u… …   Hrvatski jezični portal

 • 2011 military intervention in Libya — Operation Freedom Falcon redirects here. For the military operation in the Second Gulf War, see Operation Falcon Freedom. Military intervention in Libya …   Wikipedia

 • trȅbati — trȅba|ti nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) (u 3. l. jd) potrebno je, nužno je, valja [∼ raditi valja raditi] 2. {{001f}}(s logičkim subjektom u dativu) imati potrebu za čim [∼ mi; meni ∼] 3. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • trebati — trȅbati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) (u 3. l. jd) potrebno je, nužno je, valja [treba raditi valja raditi] 2. (s logičkim subjektom u dativu) imati potrebu za čim [treba mi; meni treba] 3. a. osjećati …   Hrvatski jezični portal

 • ne — čest. 1. {{001f}}riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. {{001f}}u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ∼ sjete; što sve ∼ izmisle]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • ne — čest. DEFINICIJA 1. riječ za odricanje, negira glagolsku radnju ili značenje drugih punoznačnih riječi 2. u negiranom pitanju koje ne traži odgovor; dovodi u pitanje istinitost prethodnog teksta [što se sve ljudi ne sjete; što sve ne izmisle] 3.… …   Hrvatski jezični portal

 • tkȍ — (kȍ razg. knjiš.) zam. 〈G i A kòga, D kòmu, L kòme/kôm, I kîm/kíme〉 1. {{001f}}(upitna) a. {{001f}}izravni upit [∼ je to?; ∼ ti je to rekao?] b. {{001f}}neizravni upit nakon izravnih glagola [reci mi ∼ je bio] 2. {{001f}}(odnosna) u korelaciji s …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika